Rejestracja Securitech 2018
Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne 
w jednostkach penitencjarnych

 

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane drogą mailową do 16.05.2018
Confirmation of participation will be sent by e-mail until 16.05.2018

 

Rejestracja wyłącznie dla Funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz pozostałych państwowych służb mundurowych.

 Wymagane*

 

 

Adres / Address


 

 

Kontakt/ Contact


 

 

Noclegi / Accommodation


 

 

Posiłki / Catering


 

 

Warsztaty pierwszego dnia / First day workshops – 22.05.2018 15:40-16:00 *

 

 

Warsztaty drugiego dnia / Second day workshops – 23.05.2018 13.20–13.40 *
 

 

Regulamin Securitech 2018 / Securitech 2018 Rules and Regulations


 

 

Zgoda na przesyłanie informacji handlowej / Consent to receive commercial information


 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących / Consent to have personal data processed for cooperating entities’ marketing purposes


 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach / Consent to have photo image used


 

 

Informacja / Information


"Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) informujemy, iż administratorem dobrowolnie przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celach związanych z rejestracją i udziałem w Konferencji  jest Euro-Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-786), przy ul. Rosoła 10a. Ponadto Pani/Pana dane osobowe w razie wyrażenia zgody mogą być przetwarzane w celach marketingowych Euro-Media sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących z Euro-Media sp. z o.o.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195 w celach związanych z organizacją konferencji „Securitech 2018” Poza ww. podmiotami i  podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym"

 

 

ORGANIZATORZY


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
ul. Wrocławska 193–195, 62-800 Kalisz

 


Euro-Media Sp. z o.o.
Ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
KRS: 0000037549 NIP: 527-10-32-032

KONTAKT DLA PARTNERÓW TECHNICZNYCH

 

Dr inż. Krzysztof Surdyk

tel. kom. 606 911 071
e-mail: k.surdyk@ochrona–mienia.pl

 

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

INFORMACJE W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

 

por. Katarzyna Krępczyńska

st. inspektor Działu Organizacji i Obsługi Szkolenia
tel: 62 766 95 23; fax: 62 766 96 60
e-mail: katarzyna.krepczynska@sw.gov.pl

 

© 2018 Securitech Regulamin konferencji