Logo CHK konferencja 600 v2

Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne
w jednostkach penitencjarnych

22-23 maja 2018 roku, Kalisz

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


IV Edycja Konferencji Naukowo-technicznej SECURITECH 2018 pod ogólnym hasłem „Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych” odbędzie się w dniach 22–23 maja 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów funkcjonariuszy, pracowników służb mundurowych, środowiska akademickiego i ekspertów z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi. To także czas bezpośredniego spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych, zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także zaprezentowania nowoczesnych urządzeń i rozwiązań.

Konferencja to okazja do pogłębienia wiedzy, która może przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Służbę Więzienną i inne podmioty państwowe, które dysponują pomieszczeniami dla osób zatrzymanych.

Dodatkowo w trakcie konferencji będzie można zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach. Zaplanowane są wystawy i prezentacje urządzeń, pokazy specjalne oraz spotkania z ekspertami w punktach konsultacyjnych.

 

Tematyka będąca w zainteresowaniu Służby Więziennej na lata 2017 – 2020:

 • Współczesne systemy łączności radiowej dla służby ochrony
 • Detektory telefonów komórkowych oraz innych systemów łączności bezprzewodowej
 • Integracje systemów alarmowych
 • Inteligentna analiza obrazów
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Systemy umożliwiające weryfikację dokumentów
 • Systemy ochrony perymetrycznej
 • Urządzenia do kontroli: osób, pojazdów, przedmiotów
 • Detektory substancji psychoaktywnych
 • Urządzenia zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzęt ratowniczo-pożarniczy
 • Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie specjaln
 • Tabor samochodowy
 • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne
 • Cyberbezpieczeństwo
 • VoIP oraz video-konferencje
 • Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej
 • Termomodernizacja obiektów budowlanych

 

22-23 maja 2018 roku | Kalisz

Prelegenci


  200x200
  kpt. Sebastian Bartosz

  Specjalista, Specjalista, Biuro Informatyki i Łączności, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

  200x200
  kpt. SG Radosław Borowicz

  p.o. Kierownik Zespołu – pirotechnik, Zespół Działań Minersko – Pirotechnicznych, Zakład Bezpieczeństwa w Komunikacji, Centrum Szkolenia Straży Granicznej/p>

  200x200
  mjr SG Andrzej Brzozowski

  Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Działań, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

  200x200
  ppor. Karol Czarniecki

  Młodszy inspektor, Zespół Informatyki i Łączności, Zakład Karny w Barczewie

  200x200
  kpt. Grzegorz Data

  Specjalista ds. informatyki i łączności, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

  200x200
  nadkom. dr Marcin Druszcz

  p.o. Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile

  200x200
  kpt. Wojciech Dziuba

  Zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu

  200x200
  dr hab. Ireneusz Dziubek

  Prof. PWSZ, kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

  200x200
  kpt. dr inż. Paweł Gromek

  Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

  200x200
  ppłk Piotr Jarczewski

  Kierownik Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

  200x200
  mjr Marek Kruszka

  Starszy wykładowca Zakładu Prawno-Logistycznego, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

  200x200
  płk SG Roman Łubiński

  płk SG Roman Łubiński, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

  200x200
  mjr Robert Nowacki

  Kierownik Zakładu Szkolenia Ochronnego, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

  200x200
  mjr w st. spocz. dr Zbigniew Nowacki

  Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogiki, specjalność pedagogika resocjalizacyjno-penitencjarna

  200x200
  dr hab. n. med. Tadeusz Pietras

  prof. nadzw. Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

  200x200
  kpt. Robert Pindych

  Starszy wykładowca Działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

  200x200
  płk dr Piotr Potejko

  adiunkt Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

  200x200
  prof. dr hab. Justyn Piskorski

  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

  200x200
  mjr Marek Rogoziński

  Specjalista ds. ochronnych, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku

  200x200
  dr Kasper Sipowicz

  Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

  200x200
  mjr Tomasz Szczepocki

  starszy specjalista Biuro Informatyki i Łączności, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

  200x200
  ppłk Piotr Sztrom

  Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu

  200x200
  mjr Piotr Zdunowski

  Starszy specjalista, Biuro Ochrony i Spraw Obronnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

  200x200
  ppłk SG Marek Zygowski

  p.o. Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa w Komunikacji, Centrum Szkolenia Straży Granicznej

  200x200
  gen. Paweł Nasiłowski

  Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

Najnowsze trendy i wytyczne

22-23 maja 2018 roku | Kalisz

Rada programowa


 

 • ppłk dr Maciej Gołębiowski, zastępca komendanta, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – przewodniczący
 • prof. dr hab. Justyn Piskorski, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego – honorowy członek
 • gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
 • dr inż. Andrzej Pawlak, dyrektor Biura Informatyki i Łączności, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
 • ppłk Zbigniew Gospodarowicz, dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
 • mjr Dariusz Małolepszy, komendant, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
 • dr hab. inż. Jerzy Surma, profesor SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 


22-23 maja 2018 roku | Kalisz

Organizatorzy


logo sw 300x90Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu powołany jest do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. COSSW, jako jedyny w Polsce realizuje szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski, chorążego i oficerski Służby Więziennej, a także liczne kursy wpisujące się w szkolenie specjalistyczne i doskonalenie zawodowe.

Wszechstronność prowadzonego szkolenia możliwa jest dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze wykładowczej oraz odpowiedniej bazie dydaktyczno-logistycznej. Kaliski ośrodek prowadzi również bardzo intensywną działalność w zakresie popularyzacji współczesnej myśli penitencjarnej i kryminologicznej. Organizuje konferencje, kongresy, sympozja i seminaria naukowe, stanowiące płaszczyznę dialogu przedstawicieli nauki oraz praktyki.

Ważne miejsce w działalności COSSW w zakresie propagowania rozwiązań naukowo-technicznych zajmuje organizowana wspólnie z grupą wydawniczą Euro-Media - cykliczna konferencja SECURITECH.

 

logo em 200x60Grupa Wydawnicza Euro-Media - to wydawca miesięczników: „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Świat Szkła”, „Polski Instalator” oraz dwumiesięcznika „Ochrona Mienia i Informacji”. Jest również organizatorem specjalistycznych szkoleń i konferencji o charakterze technicznym i naukowym, które kierowane są do profesjonalnie selekcjonowanych grup odbiorców, m.in.: projektantów, instalatorów, inwestorów, a także użytkowników końcowych: administratorów obiektów komercyjnych czy administracji publicznej. Tematyka szkoleń i konferencji jest powiązana z zakresem zagadnień poruszanych w tytułach wydawanych przez Grupę wydawniczą, dlatego uczestnikami są również prenumeratorzy i czytelnicy. W portfolio wydawniczym Euro-Media znajdują się roczniki, katalogi branżowe oraz dodatki tematyczne wydawane w ramach poszczególnych czasopism, które poruszają w sposób szczegółowy wybrane tematy/zagadnienia. Grupa Wydawnicza współpracuje z targami, stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami pozarządowymi, jak i z instytucjami publicznymi.

Znaczącym wydarzeniem organizacyjnym dla Grupy jest organizowana od 2015 roku, wspólnie przez Euro-Media i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu coroczna, konferencja naukowo-techniczna z cyklu SECURITECH.

 


22-23 maja 2018 roku | Kalisz

 

Partnerzy techniczni

Diamentowy partner


Platynowy partner


Złoty partner


Srebrny partner


Brązowy partner


  200x200
  Bt electronics, SAIK

  Brązowy partner

Patronat honorowy

Patronat medialny

Patronat naukowy

 

 

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt do:

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lokalizacaja


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

ul. Wrocławska 193-195,
62-800 Kalisz


Google Maps
PLAN SYTUACYJNY 

ORGANIZATORZY


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
ul. Wrocławska 193–195, 62-800 Kalisz

 


Euro-Media Sp. z o.o.
Ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
KRS: 0000037549 NIP: 527-10-32-032

KONTAKT DLA PARTNERÓW TECHNICZNYCH

 

Dr inż. Krzysztof Surdyk

tel. kom. 606 911 071
e-mail: k.surdyk@ochrona–mienia.pl

 

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

INFORMACJE W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

 

por. Katarzyna Krępczyńska

st. inspektor Działu Organizacji i Obsługi Szkolenia
tel: 62 766 95 23; fax: 62 766 96 60
e-mail: katarzyna.krepczynska@sw.gov.pl

 

© 2018 Securitech Regulamin konferencji