13 września 2013 r. Kaliszu

Relacja

Dla słuchaczy ośrodka, kadry oraz zaproszonych gości, w dniu 13 września 2013 r., wykładowcy zakładu szkolenia ochronnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, zorganizowali pokazy nowych technologii w dziedzinie zabezpieczeń techniczno-ochronnych.


Zaprezentowany został system integrujący, wizualizujący i alarmowy, funkcjonujący w jednostkach organizacyjnych SW, ułatwiający służbę na stanowisku dowodzenia. Zwiększa on bezpieczeństwo poprzez procedury, automatyzację wykrywania, weryfikację i sygnalizację alarmów występujących w jednostce organizacyjnej.  Zaprezentowano funkcjonalność kontroli dostępu, którą można realizować przy pomocy nowych służbowych legitymacji z funkcją kart kontroli dostępu. Z kontrolą dostępu zaprezentowano profesjonalny zamek elektromechaniczny do krat i cel, o niespotykanych cechach wśród istniejących na rynku rozwiązań. Na uwagę zasługują: możliwości podłączenia do istniejących systemów, sposób zasilania, funkcje alarmowe i serwisowe, automatyka zamka zapobiegająca usterkom, chronione prawnie funkcje blokady rygli.


Dużym zainteresowaniem wśród gości i słuchaczy, cieszył się system telewizji dozorowej, IP przeznaczony do ochrony obwodowej, zintegrowany z czujkami systemu alarmowego. Umożliwia on odciążenie obserwatora od ciągłego wpatrywania się w monitory. System, po odpowiednim zaprogramowaniu, sam identyfikuje zagrożenie i sygnalizuje obserwatorowi, że coś dzieje się w dozorowanym obszarze, ustawia kamery obrotowe w strefę z której otrzymano alarm. Zaprezentowano także laserowe czujki nowej generacji, do ochrony obwodowej z zaawansowaną programowo analityką i funkcjonalnością. Czujki podczerwieni dalekiego zasięgu o wąskiej strefie dozoru oraz światłowodowy kabel sensoryczny podwieszany na ogrodzenie.


Słuchacze kursu kierowników ochrony zapoznali się z działaniem przedstawionych urządzeń i systemów w przygotowanych aplikacjach dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.


Rozwój technologii, wprowadzenie nowych wytycznych nr 2 i 4/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, związanych z zabezpieczeniami techniczno-ochronnymi oraz postępująca likwidacja posterunków uzbrojonych, wymagają od funkcjonariuszy różnych pionów służby znajomości rozwiązań obecnie dostępnych.
Tekst: por. Cezary Mecwaldowski

 
 
Powered by Phoca Gallery

 

ORGANIZATORZY


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
ul. Wrocławska 193–195, 62-800 Kalisz

 


Euro-Media Sp. z o.o.
Ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
KRS: 0000037549 NIP: 527-10-32-032

KONTAKT DLA PARTNERÓW TECHNICZNYCH

 

Dr inż. Krzysztof Surdyk

tel. kom. 606 911 071
e-mail: k.surdyk@ochrona–mienia.pl

 

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

INFORMACJE W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

 

por. Katarzyna Krępczyńska

st. inspektor Działu Organizacji i Obsługi Szkolenia
tel: 62 766 95 23; fax: 62 766 96 60
e-mail: katarzyna.krepczynska@sw.gov.pl

 

© 2018 Securitech Regulamin konferencji