W dniach 14-15 września 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się II Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: człowiek – technika” SECURITECH 2016” organizowana we współpracy z wydawnictwem branżowym Euro-Media.

Wydarzenie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, ekspertami Polskiej Izby Systemów Alarmowych, partnerami technicznymi – inżynierami zatrudnionymi w innowacyjnych firmach branży security z kraju i zza granicy a funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej oraz innych służb państwowych, jak: Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna.

Stanowiska wystawiennicze prezentowało 21 partnerów technicznych. Tematem przewodnim były wymagania funkcjonalne i prawne urządzeń oraz systemów z zakresu zabezpieczenia technicznego, które można zastosować w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zdobyta wiedza i doświadczenia z pewnością mogą przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Służbę Więzienną.

Organizatorzy do udziału w konferencji zaprosili 200 gości z kraju i zza granicy: przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz Wojska, Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Ponadto zaproszeni zostali przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej, okręgowych inspektoratów i ośrodków szkolenia Służby Więziennej, a także z innych organizacji branżowych i ośrodków akademickich. Wśród zagranicznych gości znaleźli się przedstawiciele oraz funkcjonariusze służb więziennych z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech i Węgier, którzy współpracują z polską formacją.

Program konferencji dał możliwość bezpośredniego spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych. W trakcie konferencji istniała możliwość zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W czasie wystaw prezentowano nowoczesne, sprawdzone urządzenia i rozwiązania. Zorganizowano pokaz innowacyjnego systemu detekcji oraz neutralizacji dronów. Funkcjonariusze Zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego zaprezentowali umiejętności działania funkcjonariuszy w sytuacji napaści na konwój oraz pokaz sprawności przy próbie ucieczki osadzonego z konwoju oraz praworządnego użycia siły wobec osadzonego.

 

Konferencja Securitech 2016 była drugim naukowo-technicznym spotkaniem funkcjonariuszy, pracowników służb mundurowych, środowiska akademickiego i ekspertów z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi. Szczególne znaczenie ma fakt, iż w tym roku w konferencji w roli prelegentów zaprezentowało się łącznie 17 funkcjonariuszy Służby Więziennej, w tym 13 z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Konferencja miała za zadanie wspomóc w realizacji obowiązków służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej odpowiedzialnych za techniczne aspekty ochrony jednostek podstawowych. Dyskusje ze specjalistami oraz możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi wpłyną pozytywnie na rozwiązania współcześnie występujących problemów. Organizatorzy mają nadzieję, że zorganizowana konferencja przyczyni się do realizacji dobrych praktyk, implementacji sprawdzonych rozwiązań w zakresie techniki stosowanej w służbach oraz zwiększy świadomość jej wykorzystywania, a konferencje będą organizowane cyklicznie.

Zdjęcia: mjr Grzegorz Wieczorek