prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk

Funkcja: Rektor

Przynależność: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

 

gen. Jacek Kitliński

Funkcja: Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Przynależność: Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

ppłk Zbigniew Gospodarowicz

Funkcja: Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych

Przynależność: Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

 

ppłk Ryszard Czapracki

Funkcja: Komendant

Przynależność: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

 

prof. dr hab. Jan Maciejewski

Funkcja: Wdział Nauk Społecznych Instytut Socjologii

Przynależność: Uniwersytet Wrocławski

 

doc. dr Jan Frąszczak

Funkcja: Dziekan

Przynależność: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

 

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Funkcja: Kierownik Katedry Obronności Państwa

Przynależnośc: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

 

płk. dr hab. Piotr Dela

Funkcja: Wydział Cybernetyki Wojskowej

Przynależność: Akademia Sztuki Wojennej

 

mjr dr Robert Poklek

Funkcja: Starszy wykładowca

Przynależność: Zakład Szkolenia Penitencjarnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

 

mjr dr Sebastian Pich

Funkcja: Starszy wykładowca

Przynależność: Zakład Szkolenia Penitencjarnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

 

dr Małgorzata Stochmal

Funkcja: Wdział Nauk Społecznych Instytut Socjologii

Przynależność: Uniwersytet Wrocławski