Na konferencję zapraszamy funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, administracji państwowej, środowiska naukowego oraz izb i stowarzyszeń technicznych. Udział w konferencji jest bezpłatny dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zaproszonych Gości.

Informacja dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

– Uczestników konferencji obowiązuje umundurowanie służbowe,

– Prelegentów: biała koszula bez sznura

Podpisana została Ustawa o modernizacji Służby Więziennej, co bezpośrednio przełoży się na tematykę konferencji np. wymiana systemu łączności radiowej, detektory telefonów komórkowych itp.

Tematyka będąca w zainteresowaniu Służby Więziennej:

 • Współczesne systemy łączności radiowej dla służby ochrony,
 • Detektory telefonów komórkowych oraz innych systemów łączności bezprzewodowej
 • Integracje systemów alarmowych,
 • Inteligentna analiza obrazów,
 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Polityka ochrony danych osobowych,
 • Systemy umożliwiające weryfikację dokumentów,
 • Systemy ochrony perymetrycznej,
 • Urządzenia do kontroli: osób, pojazdów, przedmiotów
 • Detektory substancji psychoaktywnych,
 • Urządzenia zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzęt ratowniczo-pożarniczy,
 • Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie specjalne,
 • Tabor samochodowy,
 • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • VoIPoraz videokonferencje
 • Termomodernizacja i poprawa stanu technicznego infrastruktury
  budowlanej jednostek penitencjarnych