14 – 15 września 2016r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW)

Relacja

W dniach 14-15 września 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się II Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: człowiek – technika” SECURITECH 2016” organizowana we współpracy z wydawnictwem branżowym Euro-Media.

Wydarzenie stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, ekspertami Polskiej Izby Systemów Alarmowych, partnerami technicznymi – inżynierami zatrudnionymi w innowacyjnych firmach branży security z kraju i zza granicy a funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej oraz innych służb państwowych, jak: Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna.

Stanowiska wystawiennicze prezentowało 21 partnerów technicznych. Tematem przewodnim były wymagania funkcjonalne i prawne urządzeń oraz systemów z zakresu zabezpieczenia technicznego, które można zastosować w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zdobyta wiedza i doświadczenia z pewnością mogą przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Służbę Więzienną.

Organizatorzy do udziału w konferencji zaprosili 200 gości z kraju i zza granicy: przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz Wojska, Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Ponadto zaproszeni zostali przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej, okręgowych inspektoratów i ośrodków szkolenia Służby Więziennej, a także z innych organizacji branżowych i ośrodków akademickich. Wśród zagranicznych gości znaleźli się przedstawiciele oraz funkcjonariusze służb więziennych z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech i Węgier, którzy współpracują z polską formacją.

Program konferencji dał możliwość bezpośredniego spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych. W trakcie konferencji istniała możliwość zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W czasie wystaw prezentowano nowoczesne, sprawdzone urządzenia i rozwiązania. Zorganizowano pokaz innowacyjnego systemu detekcji oraz neutralizacji dronów. Funkcjonariusze Zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego zaprezentowali umiejętności działania funkcjonariuszy w sytuacji napaści na konwój oraz pokaz sprawności przy próbie ucieczki osadzonego z konwoju oraz praworządnego użycia siły wobec osadzonego.

 

 

 
 
Powered by Phoca Gallery

 

ORGANIZATORZY


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
ul. Wrocławska 193–195, 62-800 Kalisz

 


Euro-Media Sp. z o.o.
Ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
KRS: 0000037549 NIP: 527-10-32-032

KONTAKT DLA PARTNERÓW TECHNICZNYCH

 

Dr inż. Krzysztof Surdyk

tel. kom. 606 911 071
e-mail: k.surdyk@ochrona–mienia.pl

 

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

INFORMACJE W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

 

por. Katarzyna Krępczyńska

st. inspektor Działu Organizacji i Obsługi Szkolenia
tel: 62 766 95 23; fax: 62 766 96 60
e-mail: katarzyna.krepczynska@sw.gov.pl

 

© 2018 Securitech Regulamin konferencji