II edycja konferencji SECURITECH SW 2016 pod Patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

SCAN_20160310_14080773

Z przyjemnością informujemy, że Pan Minister Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podjął decyzję o objęciu Patronatem Honorowym Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologia w ochronie penitencjarnej
Współpraca: człowiek – technika” – SECURITECH SW 2016, która odbędzie się 14-15 września 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

...Read More »

Publikacja po konferencji SECURITECH 2015

securitech2015okl

Ukazała się książka wydana nakładem Wydawnictwa Difin, która jest pokłosiem badań i dyskusji prowadzonych podczas I edycji konferencji SECURITECH 2015. Zapraszamy do lektury: www.difin.pl

Przedmiotem rozważań Autorów poszczególnych rozdziałów tej książki są zagadnienia, które wzajemnie się uzupełniają: aspekty prawno-organizacyjne działania Służby Więziennej oraz perspektywy...Read More »


II edycja konferencji Securitech 2016 dla Służby Więziennej

W lipcu bieżącego roku, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej podpisane zostało porozumienie, którego celem jest zorganizowanie kolejnej edycji konferencji adresowanej do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Celem kierownictwa COSSW i Wydawnictwa branżowego Euro-Media jest popularyzowanie wiedzy w zakresie wykorzystania zabezpieczeń technicznych w ochronie penitencjarnej.

I...Read More »


Zakończyła się Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Technika zabezpieczeń i komunikacji. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej SECURITECH 2015

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w dniach 27–28 maja 2015 r. odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Technika zabezpieczeń i komunikacji. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej SECURITECH 2015, którą wspólnie ze Służbą Więzienną organizowało Wydawnictwo Euro-Media.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Szefa Biura...Read More »


Nowe technologie w detekcji narkotyków

Służba Więzienna realizując zadania ochronne w zakresie wykrywania przemytu i spożycia narkotyków, dopalaczy czy innych substancji psychoaktywnych stosuje następujące środki i urządzenia podczas kontroli osób, pojazdów, paczek oraz korespondencji:

  1. psy specjalne, które przeszły odpowiednie szkolenie do wykrywania ww. substancji,
  2. skanery X-Ray: paczek, korespondencji oraz osób,
  3. chromatografy gazowe,
  4. chemiczne odczynniki...Read More »

Honorowy patronat nad konferencją objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Z przyjemnością informuję, że minister Stanisław Koziej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podjął decyzję o objęciu Patronatem Honorowym Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technika Zabezpieczeń i Komunikacji. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej” – SECURITECH 2015.

 

...Read More »

Nowe publikacje na temat zabezpieczenia techniczno-ochronnego w zakładach karnych

Zapraszamy do pobrania wydanych ostatnio publikacji na temat zabezpieczenia techniczno-ochronnego w zakładach karnych i aresztach śledczych. E-booki przygotowane zostały po polsku i po angielsku.

 

...Read More »

Robot funkcjonariuszem

W czasach kiedy zależy nam na każdym ludzkim życiu, odpowiednim poziomie bezpieczeństwa przy poszanowaniu ludzkiej godności, humanitarnym traktowaniu nowoczesna technika przychodzi z pomocą. Może nie tylko zapewnić minimum prywatności w obiektach takich jak więzienia, szpitale, ośrodki wychowawcze, izby zatrzymań (poprzez wyświetlanie obrazu po spełnieniu określonego algorytmu zdarzeń),...Read More »


Podpisano Porozumienie o współpracy

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenie Służby Więziennej w Kaliszu Pani płk Danuta Kalaman i Prezes Zarządu Wydawnictwa Branżowego Euro-Media Pani Katarzyna Polesińska 14 lipca 2014 roku podpisały Porozumienie o współpracy. Głównym celem współpracy jest organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ I KOMUNIKACJI Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,...Read More »