Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Securitech – SECURITECH-2017

30 – 31 maja 2017r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (COSSW)


Galeria z konferencji:

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Technika zabezpieczeń i komunikacji. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej SECURITECH 2015

27-28 maja 2015 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Galeria zdjęć:

 

Seminarium „Prawo i praktyka. Zabezpieczenie techniczno-ochronne w zakładach karnych i aresztach śledczych”
18 listopada 2014 r. WarszawaGaleria zdjęć:

 

Konferencja "Problemy organizacyjno-techniczne bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego instytucji samorządowych"
28 października 2014 r Jerzmanowice k/Krakowa


Galeria zdjęć:


IV Polskie Sympozjum Penitencjarne "Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system"

13-15 listopada 2013 r. Kalisz


 

 Pokaz nowych technologii zabezpieczeń techniczno – ochronnych w COSSW

13 września 2013 r. Kaliszu